10-14 Zwolle

Georganiseerd, professioneel en begeleid aanbod
Ook na schooltijd kunnen de leerlingen van Onderwijsroute 10-14 verder met het ontdekken van talenten, het onderzoeken van interesses en het uitwerken van ideeën tot plannen, acties en zelfs echte “startups”.

Met 10-14 Startup Lab (10-14S^L) bieden we leerlingen van Onderwijsroute 10-14 de mogelijkheid om zich na onderwijstijd verder te ontwikkelen of te ondernemen, op eigen initiatief en vanuit een eigen keuze, enthousiasme en interesse. 10-14S^L brengt leerlingen in contact met onder andere ondernemerschap, ICT, fashion, lifestyle, horeca, kunst en sport in de breedste zin van het woord. 10-14S^L laat hen proeven aan diverse toekomstmogelijkheden, helpt hen hobby’s te ontwikkelen en begeleidt hen in het opstellen van een ‘toekomstplan’.

In het naschools aanbod kunnen leerlingen van Onderwijsroute 10-14 (indien gewenst) dagelijks begeleid worden bij hun school- en huiswerk. Zij leren plannen, hulpvragen stellen, oplossingsstrategieën toepassen en samenwerken. 10-14S^L leert hen om steeds meer eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. We spreken de leerlingen aan op hun verantwoordelijkheden en zoeken naar datgene wat het kind motiveert. Dit aanbod is niet inbegrepen bij het schoolgeld en hiervoor worden aparte tarieven in rekening gebracht.

10-14S^L biedt leerlingen een inspirerende en uitdagende omgeving. De leerlingen bepalen zelf aan welke activiteiten zij deelnemen, hoe zij interesses onderzoeken en welke plannen zij graag in praktijk willen brengen. Wanneer leerlingen een beeld hebben bij hun mogelijke toekomst zijn zij beter gemotiveerd om zich in te spannen om de kennis en vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben tot zich te nemen. Er zijn in 10-14S^L coaches om hen te begeleiden bij het ontwikkelproces in het vormen van hun toekomstbeeld en de vaardigheden die nodig zijn om dromen werkelijkheid te maken.

Georganiseerd, professioneel en begeleid aanbod

Wat doen we, na schooltijd, bij 10-14S^L ?
  • Leerlingen worden (indien gewenst) begeleid in hun school- en huiswerk.
  • Leerlingen hebben de keus om mee te doen aan een diversiteit aan verdiepingsactiviteiten, (ondernemende) activiteiten vanuit interesses en activiteiten om talenten te herkennen en verdiepen.
  • Leerlingen worden gecoacht in het zich eigen maken van een ondernemende en zelfverantwoordelijke houding.

Het dagelijkse programma van talentontwikkeling, huiswerkbegeleiding en georganiseerde ontspannings- en verdiepingsactiviteiten wordt in samenspraak met de leerlingen ontwikkeld. Ze hebben inspraak in en werken mee aan de verdere vormgeving van 10-14S^L. Er is veel ruimte voor ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Van het voor jezelf plannen maken en uitvoeren, voor nu en in de toekomst, tot en met het daadwerkelijk starten van een onderneming.
Door deelname aan 10-14S^L krijgen de leerlingen van Onderwijsroute 10-14 een steeds scherper beeld van wie zij zijn; wat zij leuk en minder leuk vinden, wat zij goed kunnen en wat niet, wat hun talenten zijn, wat zij graag doen, wat zij graag willen leren en hoe zij zich hiervoor kunnen inspannen. Deze kennis helpt hen bij hun verdere school- en beroepskeuze.